تیم یکتایک را بشناسید!

تیمِ رسانه تجارت یکتایک در روزهای ابتدایی خود تنها به چند نفر محدود می‌شد. اما امروز ما یک تیم قابل توجهی هستیم و ایده‌های بزرگتری را در سر می‌پرورانیم. دانش و اطلاعات چیزی نیست که در مجموعه ما فقط در اختیار عده‌ای محدود باشد. تمام اعضای تیم یکتایک، برای داشتن تخصص و مهارت لازم در عرصه بازاریابی دیجیتال، آموزش دیده‌اند.

سید حامد نامی عصر

مدیر عامل

سید حسام نامی عصر

مدیر عامل

هستی بخشی

مدیر داخلی و عضو هیئت مدیره

مازیار درخشان

مدیر فنی و عضو هیئت مدیره

فائزه رحیمی

مدیر فروش و عضو هیئت مدیره

ملیکا یگانه کوشا

سوشیال منیجر و عضو هیئت مدیره

سینا علیزاده

فروش و ارتباط با مشتری

حامد ثروتجو

فروش و ارتباط با مشتری